وسايل جانبي Suunto

برخی از ساعت های سونتو برای کارایی بیشتر نیاز به وسایل جانبی مانند فوت پاد و جی پی اس پاد دارند
وسايل جانبي Suunto

Foot POD mini

7,500,000 ريال +

Bike POD

4,950,000 ريال +

CORE GREEN RUBBER

4,250,000 ريال

M-Series Fuchsia Rope Pattern Strap

3,750,000 ريال +

COMFORT STRAP BLACK

3,500,000 ريال +

Dual Comfort Belt

7,500,000 ريال +

Suunto Bike Sensor

6,750,000 ريال +

Ambit3 Vertical Black Silicon Strap

5,450,000 ريال +

Suunto Smart Sensor Belt Black - V2L

6,750,000 ريال +